บรมธรรม : ท่านพุทธทาส

บรมธรรม : ท่านพุทธทาส

 ท่านอาจารย์พุทธทาส เข้าของวลี"จิตว่าง"

ฝากบรมธรรม ไว้ให้ชาวพุทธ ไว้9ข้อ
คือความจริงของธรรมชาติ9มิติ แต่ขอเติมให้เป็น10
มาดูกัน
1. อนิจตา ขบวนการปรุงแต่งของธรรมชาติ ต้องเปลี่ยนแปลง
2.ทุกขตา ขบวนการปรุงแต่งของธรรมชาติ ทนอยู่ใน
สภาพเดิมไม่ใด้
3.อนัตตา ธรรมชาติ กำลังเป็นไปตามกฎเหตุ ปัจจัย
มิใด้เป็นดั่งใจปราถนามนุษย์
4.ธรรมฐิติตา ธรรมชาติทุกอย่าง มีกฎธรรมชาติ
(กฎแห่งกรรม)ซ่อนไว้ทั้งสิ้น
5.ธรรมนิยามตา ธรรมชาติกำลังวิวัฒน์พัฒนาการ
6.อีทัปจยตา ธรรมชาติทั้งหลายสัมพันธกันเป็นลูกโซ่
7.ตถาคตา ธรรมชาติทั้งหลาย เป็นไปเช่นนั้นเอง
(เกิดเอง ดำรงอยู่เอง ตามกฎของธรรมชาติ)
8.สุญญตา ธรรมชาติทั้งหลาย ว่างจากอุปทานแห่งทุกข์
จึงเห้นความจริงนั้น
9.อตัมยตา ธรรมชาติทั้งหลาย ไม่พึงยึดมั่นถือมั่น
ควรหย่าขาด(เพราะเป็นของปลอม ที่ธรรมชาติสังเคาระห์ขึ้น)
10.อพยากตา ธรรมชาติ มีคุณ โทษ และวงจรชีวิต
เมื่อเรามีจิตเป็นกลาง จึงจะเกี่ยวข้องด้วยการไม่มีโทษ

 กราบอนุโมทนา คัดมาจาก : ใกล้รุ่ง
http://www.thaipoem.com/forever/ipage/song6189.html

บุญรักษาครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน " บุญรักษา " กับสาธารณสุข

คำสำคัญ (Tags)#ท่านพุทธทาส#บรมธรรม

หมายเลขบันทึก: 59962, เขียน: 15 Nov 2006 @ 15:21 (), แก้ไข: 07 May 2012 @ 21:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)