พระหมอครู ลอกเลียนเขาหมด

พระ..ท่องสวดบาลียาว ๆ ... โยมกราบ

หมอ...ท่องชื่อโรค ภาษากรีกยาวๆ ..คนไข้กราบ

ครู...ท่องศัพท์ฝรั่งยาวๆ ..ลูกศิษยฺ์กราบ

อะไรก็ได้ ขออย่าเป็นไทย เป็นใชได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)