อนาคตเด็ก (วันเด็ก ๕)

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า (บ้าเอ๊ย ไผก็ฮู่)

ผู้ใหญ่วันนี้คือเด็กในวันหน้า (ถ้าทำบุญมาดีจนชาติหน้าได้เกิดเป็นคนอีก ไม่เป็นหมา ๕๕๕)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)