การครองชีวิตด้วยทักษะชีวิต : ทางอยู่รอดของสังคมไทยสังคมโลก

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การครองชีวิตด้วยทักษะชีวิต : ทางอยู่รอดของสังคมไทยสังคมโลก

-------------------------------------

ปัจจุบันสภาพสังคมไทยและสังคมโลกได้รับผลกระทบในหลายส่วน

ทั้งเศรษฐกิจเป็นพิษ สุขภาพจิตของคนในสังคมอยู่ในภาวะเครียดและสับสน

เพราะความเห็นไม่ตรงกัน ตลอดทั้งค่าครองชีพก็สูง ครับ เป็นเรื่องที่ทุกคน

ประสบ แต่ละคนก็ประครองชีวิตตนเองให้พ้นไปวัน ๆ อย่างไรก็ตาม สังคม

ไทยเราทางยังไม่ตัน และจะสามารถอยู่เย็นเป็นสุขไปอีกหลายร้อยปี ขอเพียง

คนไทย มีใจดังนี้

  • เศรษฐกิจเป็นพิษ เป็นผลมาจากสินค้าราคาแพง คนว่างงาน
  • สุขภาพจิตอยู่ในภาวะเครียด ความเครียด ย่อมมีกันทุกคน เพียงแต่
  • น้ำมัน/ก๊าซ ราคาแพง เราควรหาวิธีประหยัดน้ำมัน และก๊าซช่วยกัน
  • เสถียรภาพางการเมืองการเมืองยังไม่นิ่ง เพราะต้องจัดระเบียบ
  • เด็กทะเลาะวิวาท อย่าไปนำเอาแนวคิดไม่ดีมาเป็นตัวแบบ
  • ปัญหาเอดส์ เพศศึกษา อนามัยเจริญพันธ์ โรคเอดส์ระบาด ผู้หญิง
  • ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ปราบอย่างไรก็ไม่หมดถ้า

แก้ได้ของเพียงเราต้องขยันทำมาหากิน ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

จำหน่ายสินค้า ก็ไม่ตีราคาสูงมากนัก พออยู่ได้ แต่ได้ใจลูกค้า พัฒนาสินค้าOTOP OSOP

ออกจำหน่ายเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

จังหวัด ประเทศ ส่งออกต่างประเทศ

จะใช้อุบายไหนมาแก้หาแต่สิ่งที่จะทำให้ใจสบายมาเป็นอารมณ์

รู้จักปล่อยวางเป็นบางครั้ง ไม่ตามกระแสสังคมที่จุดปมให้เครียด เพราะทุกข์อยู่ที่ถือ สุขอยู่ที่

ปล่อยวาง ดังคำพระท่านสอน

รถจักรยาน หรือการขึ้นรถประจำทางบ้าง ก็คงไม่เสียหยาดเหงื่อเท่าไรนัก

แถมได้ออกกำลังกายไปด้วย ทำให้สุขภาพแข็งแรง เช่น ปั่นจักรยาน เดิน เป็นต้น

ให้คนไทยตระหนักในการเคารพกติกา กฎหมายบ้านเมือง มีความเห็นตรงกัน

หรือเห็นต่าง แต่ไม่แตกแยกกัน โฟกัสความคิด ลดละทิฏฐิ ไม่คิดแต่อยากได้อำนาจ

ตระหนักถึงชาติบ้านเมือง เพราะถ้าชาติบ้านเมืองไม่มี เราจะไปอยู่ตรงไหน เราไม่ได้หวนคิด

เพราะฉะนั้น เราควรสมานมิตร สมานจิต สมานฉันท์ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

ใครคิดทรราษฎร์ก็ขอให้ใช้กระบวนการทางกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ ช่วยกันปราบคนพาล

อภิบาลคนดี เพื่อจะได้ทำหน้าที่พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างสันติต่อไป

โดยเฉพาะอ้างสถาบันการศึกษา หรือเกียรติสถาบันการศึกษาอย่างผิดๆ ต้องผูกมิตร

ผูกเสี่ยว รักกันให้มาก เป็นเพื่อนกัน ไม่อาสถาบันการศึกษาตนเองมาเป็นข้ออ้างเสียเกียรติ

เพราะสถาบันการศึกษาไม่มีชีวิต คนเราต่างหากที่ทำให้สถาบันการศึกษาตนเองต้องมัวหมอง

ฉะนั้น มาตรการที่ควรทำคือการรับน้องเมื่อเปิดการศึกษาใหม่ ๆ

ต้องใช้วัฒนธรรมการรับน้องสร้างสรรค์ สถาบัน สถานศึกษาใด

ไม่ใส่ใจเรื่องนี้ถือว่าทำหน้าที่บกพร่อง ย่อหย่อน ต้องเอาความผิดกับคณะผู้บริหาร

ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องด้วยก็จะดีครับ(หรือผู้ชาย) ถูกข่มขืนกระทำชำเรา การตั้งครรภ์ในวัยเรียน เป็นต้น

นับว่ากำลังมีจะทวีปัญหาเพิ่ม ฉะนั้น ทักษะชีวิต จำต้องฝึกจิต ฝึกฝึกวิทยายุทธ

ฝึกการแก้ปัญหาบูรณาการอริยสัจ 4 ให้ได้ รู้ว่าอะไรเป็นปัญหา อะไรคือสาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์หาสาเหตุ วิเคราะห์ต้นเหตุ หาทางออก และบอกวิธีแก้ให้ได้แล้วจำใส่ใจ

าถ้าปัญหาอย่างนี้เกิดอีกต้องแก้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะดี เป็นต้น

ไม่ร่วมด้วยช่วยกันสอดล่องเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองอาจเป็นเพราะชีวิตกำลัง

มีปัญหา หาทางออกไม่ได้ ไม่ขวนขวายหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง หรือไม่ก็

อยากรวยทางลัด นำยาเสพติดเป็นสินค้าจำหน่ายเลี้ยงชีวิต คิดสั้น ขาดวิสัยทัศน์

ลืมคิดว่า ถ้าประชาชนติดยาเสพติด สังคมอยู่ไม่ได้ เราจะอยู่ได้อย่างไร เพราะ

ฉะนั้น ถ้าอยากเห็นสังคมประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ต้องไม่ใช้ยาเสพติดแก้ปัญหา

และไม่คบหาคนติดยาเสพติด ต้องช่วยแนะนำหาทางออกให้กันและกัน

สรุปแล้ว ทุกปัญหา มีทางแก้ ถ้าคนในชาติร่วมใจขจัดปัญหาดังกล่าว

ร่วมกัน ร่วมกันทำ ดีกว่าต่างคน ต่างคิด ต่างทำ และน้อมนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติ

โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้ชีวิตเราเข้าถึงสุขอย่าง

แท้จริง เพราะเรารู้จักประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดีภายใต้เงื่อนไข

ความรู้ และคู่คุณธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/599290บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)