การกำหนดตัวชี้วัด


เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ผอ.สพร.และคณะข้าราชการ ร่วมประชุมกับ บริษัท ทริสคอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อกำหนดกรอบและปฏิทินการปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดทำร่างตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร.) อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ

ในการประชุมดังกล่าว ได้กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดตัวชี้วัด การประชุมหารือกับหน่วยงานเจ้าภาพ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานอัยการสูงสุด กำนดร่างตัวชี้วัดประจำปี และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดร่างตัวชี้วัด เพื่อจะยกร่างตัวชี้วัดและพิจารณากรอบในเบื้องต้น

การจัดทำร่างตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 นโยบายของอัยการสูงสุด และนโยบายของรัฐบาล นำมาประกอบการพิจารณา

นอกจากนี้จะต้องขอแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 จากสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ และงบประมาณ มาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจะได้แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากำหนดตัวชี้วัด

สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดทำร่างตัวชี้วัด ก่อนปะชุมคณะอนุกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ะต้องมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดก่อน เพื่อจะทราบถึงตัวชี้วัดที่จะดำเนินการ เกณฑ์ เป้าหมาย และวิธีการกำหนดดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดดังกล่าว

สำหรับภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด จะมีภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือทางกฎหมาย การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ว่า "..องค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน..."

การจัดทำร่างตัวชี้วัด จำเป็นต้องยึดแผนยุทธศาสตร์และแผปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 นโยบายของอัยการสูงสุด และนโยบายของรัฐบาล เป็นสำคัญ

เมื่อดำเนินการจัดร่างตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว ต้องนำเสนอคณะอนุกรรมการกำหนดร่างตัวชี้วัดฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความเห็นชอบแล้ว ได้ดำเนินการลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ การนิเทศตัวชี้วัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการต่อไป

คณะทำงานประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากบริษัท ทริสฯ


คำสำคัญ (Tags): #ตัวชี้วัด
หมายเลขบันทึก: 599166เขียนเมื่อ 5 มกราคม 2016 07:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 สิงหาคม 2016 08:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

สวัสดีปีใหม่ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ครับ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยือน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี