160103-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Incomparable & uncomparable

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Incomparable & uncomparable

Incomparable หมายถึง ไม่มีใครเทียม ไม่มีใครสู้ได้ และไม่สามารถเปรียบเทียบได้

The incomparable beauty of Venice.

This report is incomparable with the earlier ones because of different breakdowns of the data.

ใช้ incomparable ได้กับคำเฉพาะที่ถือว่า มีความหมายที่สมบูรณ์แล้ว

ไม่อาจใช้ในการเปรียบเทียบหรือในความหมายว่าเหนือกว่า = superlative sense

นักศึกษาภาษาบางรายนำ incomparable ไปใช้เป็น นาม

และ ทำรายการคำที่ incomparables เช่นนี้ ว่าเป็นคำที่ เป็นหนึ่งเดียว = unique

รายการของคำที่ incomparables มีเป็นตัวอย่างดังนี้;

‘eternal’, ‘equal’,

‘final’, ‘total’,

‘supreme’, ‘infinite’,

‘absolute’, และ ‘fatal’.

ถ้ามีการนำคำเหล่านี้ไปใช้แบบ = unique; more unique; และ most unique

จะให้เราเข้าใจความหมายว่าเป็นอย่างไร? ในเมื่อเป็นคำที่เป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้ว

เช่นเดียวกับ ถ้าบางสิ่งมีความ ‘perfect’ อยู่แล้ว ก็ไม่อาจใช้ว่า ‘more perfect’ ได้

Uncomparable มีความหมายเพียง ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เช่น

‘Bananas and potatoes are uncomparable.’

‘An uncomparable week of rest and pleasure.

ข้อสังเกต มีคำ uncomparable แสดงเพียงใน wordweb และ wordnet เท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)