160103-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Incapable & unable / incidentally & incidently

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Incapable & unable ทั้งสองคำหมายถึง

ไม่มีกำลัง หรือความสามารถ ที่จำเป็นเพื่อกระทำการบางอย่าง

The speaker was incapable of making himself heard in the rear of the hall.

The speaker was unable to make himself heard in the rear of the hall.

Incapable ใช้ตามด้วย of เสมอ ในการอ้างอิงถึงการขาดบางสิ่งเป็นเวลานาน หรืออย่างถาวร

With the battery removed the car was incapable of being driven.

The children seem to be totally incapable of working by themselves.

The pilot may become incapable from the lack of oxygen.

Unable ตามคำนี้ด้วย to เสมอเช่นกัน และใช้เพื่ออ้างอิงถึงการไม่มีความสามารถชั่วคราว

She was unable to conceal her surprise.

They have been unable or unwilling to resolve the conflict.


Incidentally & incidently คำแรกออกเสียงทั้ง ห้าพยางค์

Incidentally ถึงแม้คำนี้มีความหมายเบื้องต้นว่า การเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับอย่างอื่น

แต่มีการใช้บ่อยครั้งให้หมายถึง นอกเหนือจากจุดสำคัญ หรือ อีกประการหนึ่ง

Incidentally, it was many months before the whole truth was discovered.

The infection was discovered only incidentally at post-mortem examination.

Incidently เป็นคำที่เคยมีการใช้เมื่อก่อน แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏในภาษาอังกฤษ และถือว่าเป็น คำของคนด้อยการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)