160101-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Impel & induce / imperious & imperial

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Impel & induceช้คำแรก กับกำลังหรืออิทธิพล มาจากภายนอก

ใช้คำหลังกับหรือแรงที่ทำให้กระทำ มาจากภายใน

Impel กริยา ใช้เป็นทางการ กระตุ้นหรือใช้กำลัง ให้กระทำการ ยับยั้ง หรือขับเคลื่อน

Financial difficulties impelled him to desperate measures.

A lack of equality impelled the oppressed to fight.

Induce กริยา ใช้เป็นทางการ โน้มน้าวหรือใช้อำนาจ กับบางคนให้ทำบางสิ่ง

Nothing would induce me to take the job.

None of these measures induced a change of policy.


Imperious & imperial มาจากรากละตินเดียวกัน

มีความหมายคล้ายกันว่า ครอบงำ กดขี่ เผด็จการ

The judge had an imperious (หรือ imperial) manner in court.

Imperious ความหมายเดิม คือ สมควรหรือเหมาะสมที่จะเป็นเจ้านายหรือผู้ปกครอง

The professor was as imperious as ever.

ความหมายปัจจุบัน บ่อยครั้งให้หมายถึง จำเป็น หรือ เร่งด่วน

There is an imperious need for food in this stricken area.

Imperial เป็น adj. ความหมายเกี่ยวกับ จักรพรรดิ = the imperial family.

หรือระบบการวัดใช้ในอังกฤษ ที่ต่างจาก matric

มีหน่วยเป็น once, pound, stone, inch, foot, yard, mile, acre, pint, gallon และอื่นๆ

เป็น นาม คือกระเป๋าเดินทางที่วางบนหลังคารถโดยสาร

หรือ หนวดที่ใต้ริมฝีปากล่าง (เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ นโปเลียนที่ สามของฝรั่งเศส)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)