ส.ค.ส.๒๕๕๙ แผ่นดินไทยมีเพียงพอสำหรับทุกคน

สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านครับ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ...

เมื่อวานนี้ เมื่อคืนนี้ เราต่างก็ได้รับบัตรอวยพร โดยเฉพาะบัตรอวยพร หรือคำอวยพรทางอิเล็คทรอนิคส์กันอย่างท่วมท้น เราต่างได้รับความสุขจากความปรารถนาดีกันอย่างเพียงพอ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับข้อความอวยพรในรูปแบบที่หลากหลาย พลันคิดว่าตัวเองจะตอบข้อความนี้อย่างไรดี ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตนได้รับ

เรือลำน้อย แล่นบนแม่น้ำอันอุดมนี้ รู้สึกเป็นภาพที่ถูกใจกับคำถามที่ผุดขึ้นมาจากประสบการณ์ของคนวัยย่าง ๖๒ ปี ที่ผ่านอะไรมาพอสมควร และขอเปลี่ยนวิธีการอวยพรปีใหม่ เปลี่ยนวิธีของการส่งความปราถรถนาดี ด้วยการตั้งคำถามดังๆ อยากจะตั้งให้ดังไปถึงสุดขอบฟ้าว่า...

แผ่นดินไทยมีเพียงพอสำหรับทุกคน ถึงเวลาหรือยังที่เราจะทำสิ่งนี้ให้เป็นจริง?”

“แผ่นดินไทยมีถึง ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๓๒๐ ล้านไร่ มีพื้นที่เพาะปลูก(เฉพาะทำนา) ประมาณ ๖๕ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวได้ ๒๗ ล้านตันข้าวเปลือก (ในพื้นที่ที่เท่ากันนี้ ถ้าให้สาธารณรัฐประชาชนจีนปลูกจะได้เพิ่มเป็นสองเท่าโดยประมาณ)

ประเทศไทยถูกจดจำว่า เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกมานานแม้กำลังจะถูกทวงถามความเป็นแชมป์จากประเทศเพื่อนบ้านก็ตาม

ตัวเลขกลมๆจำแบบง่ายๆนะครับ โลกใบนี้มีคน ๗,๐๐๐ ล้านคน เกินครึ่งหนึ่งบริโภคข้าวเจ้าในปริมาณ ๔๒๐ ล้านตันข้าวสาร เราเคยทำนาได้สูงสุดประมาณ ๓๐ ล้านตันข้าวสาร สีแล้วประมาณ ๒๐ ล้านตันข้าวสารหรือสองในสามบริโภคและเก็บไว้ทำพันธุ์ประมาณครึ่งหนึ่ง ส่งออกประมาณครึ่งหนึ่ง คือ ๑๐ ล้านตันข้าวสาร (ในภาวะปรกติ ที่เคยส่งออกได้สูงสุด)

แผ่นดินไทย ที่แม้จะแห้งแล้งบ้างในบางปี บางฤดู แต่เรามีภูมิอากาศ และทุกอย่างอย่างที่เหลือเฟือ ถ้าเรามีความตั้งใจ และรู้ที่จะประมาณตนในการกิน การใช้ และวางแผน

ความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นมาตั้งแต่อดีตกาลนี้ ทำให้เราเกิดมิจฉาทิฏฐิ หรือความรู้ความคิดผิดๆ ไม่เชื่อลองตบกระเป๋าสตางค์ตนเองดูซิครับว่า แต่ละคนมีหนี้บัตรเครดิตคนละเท่าไหร่ และจะใช้หนี้ได้หมดเมื่อใด ข้าราชการไทยโดยเฉพาะข้าราชการครูซึ่งปัจจุบันก็มีเงินเดือนในอัตราสูงไม่แพ้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและอาชีพอื่นๆ มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพียงใด พ่อแม่ขายไร่ขายนาเพียงเพื่อให้ลูกได้มีปริญญาบัตรติดตัว (และตกงาน)

แผ่นดินไทยมีเพียงพอสำหรับทุกคนก็จริง แต่เราต้องรู้จักใช้ รู้จักจัดการ รู้จักทวงถาม และเฉลียวฉลาดที่จะอยู่บนโลกนี้ท่ามกลางกระแสที่มหาอำนาจ และระบบทุนที่เอาเปรียบเรามาในหลายรูปแบบ เป็นร้อยๆปี

แผ่นดินไทยมีเพียงพอสำหรับทุกคนก็จริง แต่ทุกวันนี้ชาวนาไทยอายุเฉลี่ยเฉียดหรือเกินวัย ๖๐ ปีไปแล้ว และอีกไม่นาน เราจะไม่มีชาวนาไทย เพราะชาวนาไทยทั้งถูกเอารัดเอาเปรียบ มีความคิดอิสระไม่สามารถรวมพลังกันติดได้อย่างจริงจัง แถมยังมีค่านิยมส่งลูกมาเรียนในระบบการศึกษาที่ไร้ทิศทาง และไม่สามารถทำงานได้จริง (อุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่ตกงานมากที่สุดนะครับ)

แผ่นดินไทยมีเพียงพอสำหรับทุกคนก็จริง แต่ระบบทุนผูกขาด ยังมุ่งไปสู่การเป็นหนึ่งที่จะรวบทุกอย่างในแผ่นดินนี้ไว้ โดยเฉพาะการถือครองที่ดินเพาะปลูกที่มีคุณภาพในเขตชลประทานไว้ให้ได้มากที่สุด มุ่งผูกขาดการแปรรูปอาหารอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของเราทุกรูปแบบที่เขาพึงจะทำได้ มุ่งผูกขาดการจัดจำหน่ายทั้งค้าส่งและค้าปลีกโดยขาดกลไกของรัฐที่จะควบคุมอย่างจริงจัง

แผ่นดินไทยมีเพียงพอสำหรับทุกคนก็จริง แต่ถ้าผู้ที่ได้เปรียบกว่าในสังคมนี้ ในโลกใบนี้ยังมุ่งหน้าที่จะกอบโกยผลประโยชน์ เพราะนั่นคือสิ่งที่ภาษาการบริหารสมัยใหม่ เรียกว่า Vision และ Mission ด้วยกิเลสที่ไม่ได้มองทุกอย่างตามสภาพความเป็นจริง หรือที่เรียกว่า คุณธรรม แล้วไซร้ แผ่นดินไทยก็คงจะไม่เพียงพออย่างแน่นอน

แผ่นดินไทยจะจะเพียงพอสำหรับทุกคนได้จริง เมื่อประชาชนส่วนข้างมากของประเทศลุกขึ้นมาตั้งคำถามนี้ดังๆกันทุกคน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาล และทุกอย่างก็หวังพึ่งรัฐบาลตามความเคยชินที่เป็นมาหลายสิบปี

แผ่นดินไทยมีเพียงพอสำหรับทุกคน ขอแต่เพียงเราทุกคนรู้จักคิด และตั้งคำถามที่ไม่ได้ยากเย็นอะไร และลงมือจัดการโดยไม่ต้องรอใครอีกแล้ว

ผมมองภาพเรือลำน้อยที่แล่นไปในลำน้ำนี้แล้วอยากจะบอกทุกคนว่า ผมออกเรือแล้วนะ ใครจะตามผมมาบ้าง ประโยชน์ของคนไทยทุกคน ต้องจัดการโดยคนไทย จงเลิกหวังลมๆแล้งๆที่จะมี S U P E R M A N มาช่วย ภารนี้เป็นของทุกคน แม้เรือลำนี้จะเล็ก แต่ผมเชื่อว่าจะโตขึ้นๆและมีขบวนของลำเรืออีกเป็นกองทัพที่จะลุกขึ้นมาจัดการกับความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย

เราฉลองปีใหม่กันอิ่มหนำสำราญแล้ว ขอให้ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จงเป็นปีแห่งเปลี่ยนแปลงแผ่นดินนี้ให้เพียงพออย่างแท้จริงเถิด

พีรวัศ กี่ศิริ
๑ มกราคม ๒๕๕๙ วันปีใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พีรวัศความเห็น (3)

ขอบคุณมากครับอาจารย์นงนาท