Flow gear Flow life (ชีวิตไม่ติดกรอบ) ตอนที่ 1 : พันธนาการ

.............เราทุกคนล้วนสร้างพันธนาการของตนเอง เเละของสังคมขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกในการรองรับความมีมาตรฐานในสังคม เเต่พันธนาการเหล่านั้น บางบริบทมันเป็นเหมือนเชือกที่ตรึงเราไว้ในระบบความคิดเเบบเก่า(โมหะจริต) หรือระบบการคิดเเบบ Fit หรือ การคิดในกรอบที่เรารู้จักกันดี หลายคนสายเสรีก็พยายามที่จะปลดปล่อยพันธนาการนี้ให้ออกจากความคิด จากภาวะที่ตนกำลังเผชิญอยู่ เเต่หลายคนก็ยอมที่จะจำนน ด้วยเหตุผลเชิงปัจเจกที่เขาสร้างขึ้นมาอีกเช่นเดียวกัน เเต่ถึงอย่างไรก็ดี ทั้งการคิดในระบบเก่าเเละใหม่ ก็มีบางบริบทที่สร้างกุศลเเละอกุศล ด้วยกันทั้งสิ้น

.............สิ่งที่เรายึดเป็นพันธนการรัดตัวเราไว้ คือ ความดี ความเป็นเลิศ การยอมรับจากสังคม ความต้องการทางใจ ยศถาบรรดาศักดิ์ เกรดดีๆ เงินทองมากมาย ซึ่งหากเราปลดเเอกพันธนาการเหล่านี้ลงได้เราจะพบความสุขที่หาไม่ได้ด้วยการคิด เเต่มันรู้สึกโดยตรงจากใจ
.............หลายครั้งเราตั้งความหวังในสิ่งหนึ่งที่เป็นกลไกเเห่งสังคม เเต่เมื่อเราไม่ได้ตามคาดหวังตามกฎเกณฑ์นั้น มันจะส่งผลทำให้จิตเกิดความทุกข์ หรือเป็นพันธนาการที่เข้ามารัดตัวเรานั่นเอง เเต่พันธนาการนี้ มันรัดจากภายนอกเข้ามากระทบจิต เเต่หาได้แก้จากภายนอกไม่ เพราะมันเเก้ที่ใจ "ใจต้องปล่อยวาง เเละวางให้เป็นเเบบอุเบกขานั่นเอง"
.............Flow gear Flow life วันนี้จึงขอเสนอคำว่า "ร้อยพันธนาการ แก้ได้ด้วยใจที่ปล่อยวาง"
_______________________
Flow gear Flow life
ธีระวุฒิ ศรีมังคละ
25/12/2015

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกพอเพียงความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีดอกไม้มาฝาก..มีรักมามอบให้กันแลกัน...๒๕๘๙....2016...

สวัสดีปัใหม่ครับ อาจารย์
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ครับ