​ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘

ครั้งนี้ขอ 2 ข้อ นะครับ

1.ประโยคในข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย

ก.เขาคงจะหูแว่วได้ยินไปเองว่าฉันเรียกเขา

ข.สาววัยรุ่นบางคนชอบสวมสร้อยเล็กๆ ที่ข้อเท้า

ค.ครีมนี้มีสรรพคุณในการที่จะทำการลบเลือนรอยแผลเป็น

ง.นักข่าวรุมล้อมนายกรัฐมนตรี เพื่อสัมภาษณ์เรื่องเครื่องบินตก

ครูพิสูจน์ อธิบาย คำฟุ่มเฟือย ก็เหมือน คนฟุ่มเฟือย คือไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไปใช้ เปลืองคำไปเปล่าๆ

ข้อ 1 ข้อ ค ใช้คำฟุ่มเฟือยมาก โดยเฉพาะ "ในการที่จะทำการ"

จึงเฉลยข้อ ค ครับ

2.ข้อใดใช้ภาษากำกวม

ก.ผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ

ข.เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว

ค.ผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

ง.เมื่อท่านประสงค์จะใช้บริการของโรงพยาบาล โปรดทำตามขั้นตอน

ครูพิสูจน์ อธิบาย คำกำกวมคือตีความได้หลายความหมาย

ข้อ 2 นี้ ข้อ ข ตีความได้หลาย ความหมาย เช่น

1.เจ้าหน้าที่่คนนี้ออกไปแล้ว โดยไม่มาเข็นรถคนไข้

2.เจ้าหน้าที่คนนี้กำลังเข็นรถคนไข้ออกไปในรถมีคนไข้

3.เจ้าหน้าที่คนนี้กำลังเข็นรถสำหรับเข็นคนไข้แต่ไม่มีคนไข้

ดังนี้จึงเฉลยข้อ ข ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)