ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘

1.ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสมปนอยู่

ก.ทางข้าม ทางด่วน ทางผ่าน ทางหลวง

ข.ยาเขียว ยาชา ยาธาตุ ยาเรือ

ค.ของเก่า ของโจร ของร้อน ของไหว้

ง.น้ำกรด น้ำเกลือ น้ำข้าว น้ำเหลือง

ครูพิสูจน์อธิบาย

คำประสม คือคำที่เกิดจากการนำคำมูล (คำคำเดียวที่ไม่ได้ประสมกับคำอื่น มีมาแต่เดิมในภาษานั้นๆ) มาประสมกันหรือมารวมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายเปลี่ยนไปจากคำเดิม (เปลี่ยนมากหรือน้อยก็ได้)

จากข้อสอบข้อ 1

ข้อ ก เป็นคำประสมทุกคำ

ข้อ ข ยาเรือ เป็นกลุ่มคำหรือวลี เกิดจากคำว่า ยา ที่เป็นคำกริยา หมายถึงทำให้หายรั่ว มาเรียงต่อด้วยคำว่า เรือ คือทำให้หาย(เรือ)รั่ว ความหมายรวมกันต่อกันไปเท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนไป

ข้อ ค เป็นคำประสมทุกคำ

ข้อ ง เป็นคำประสมทุกคำ

ฉะนั้นข้อนี้ เฉลย ข้อ ข ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)