ความรู้เป็นสิ่งที่ "เป็นกลาง"   ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้   ใช้ให้เป็นโทษก็ได้

         มีการใช้ "ความรู้" เพื่อการต่อสู้กันในเวทีโลกและเวทีผลประโยชน์ต่าง ๆ

         ในประเทศไทย  มีการผลิตความรู้ขึ้นมาต่อสู้กันเรื่องการห้ามโฆษณาบุหรี่และเหล้า

         ในเวทีโลก   บริษัทน้ำมันว่าจ้างการผลิตความรู้ขึ้นมาต่อสู้กับศาสตร์ด้าน global warning    คือวิจัยเพื่อบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับ global warning ไม่แม่นยำ   ไม่น่าเชื่อถือ

         อ่านเรื่องราวรายละเอียดได้ที่นี่ (click)    download มาจาก The Nation ฉบับวันที่ 12 พ.ย.49

วิจารณ์  พานิช
 12 พ.ย.49