วันนี้เรียนการทำแพลนเน็ต การทำzip การระเบิดfile ศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์  E-book การประชาสัมพันธ์ website