การเรียนในวันนี้รู้สึกมีความสุข   สนุก  กว่าเมื่อวานเพราะเมื่อวานรู้สึกว่าตัวเองเครียด สมองไม่ปลอดโปร่ง  แต่วันนี้ และขณะนี้ รู้สึกว่าตัวเองสบายใจมากขึ้น  และคิดว่าเมื่อมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์สลับเปลี่ยนกันไป