การติดตั้งสมบูรณ์

sound007.gif

เมื่อโปรแกรมติตตั้งเรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลดังนี้ภาพ ให้คลิกเลือกการเปิดใช้ Web Server และฐานข้อมูล MySQL แล้วคลิกปุ่ม Close

การตรวจสอบง่ายๆ ว่าโปรแกรมติดตั้งและทำงานได้สมบูรณ์ ให้ตรวจสอบที่ Task Bar ใกล้ๆ กับช่องแสดงเวลาของระบบ โดยจะพบสัญลักษณ์ไฟเขียว/ไฟแดง ซึ่งจะต้องแสดงเป็นสัญลักษณ์ "ไฟเขียว" ดังภาพ sound008.gif

     เห็นไหมครับว่าการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้เอง นั้นไม่ยากอย่างที่เราคิดไว้เลย และ
ที่สำคัญน่ะครับ เป็นของฟรี ไม่มีค่าลิขสิทธิ์เก็บเงินภายหลังแน่นอน 100% ครับ
 

 ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาจาก เว็บเนคเทค อย่างสูง