ขั้นตอนกำหนดรหัสผ่านและการเข้ารหัสภาษาของ MySQL

 

 

sound005.gif

ขั้นตอนนี้นับเป็นขั้นตอนสำคัญมาก ในการกำหนด Web Server โดยจะต้อง

  • ระบุชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นข้อมูลในการเปิดใช้งาน MySQL ระบบฐานข้อมูลของเว็บนั่นเอง
  • รวมทั้งจะต้องกำหนดรหัสภาษาของฐานข้อมูล ในกรณีที่ใช้ภาษาไทยกับฐานข้อมูลจะต้องกำหนดเป็น TIS620

เมื่อกำหนดค่าต่างๆ แล้วให้คลิกปุ่ม Next > โปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

sound006.gif

 

» » »  อ่านขั้นตอนต่อไปครับ « « «