การสร้างแพลนเน็ต  คือ การสร้างเครือข่ายอง์ความรู้  ซึ่งเป็นการร้างศูนย์รวมข้อมูลต่างๆ  ที่มีประโยชน์  ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ที่หลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  ซึ่งข้าพเจ้าได้สร้างแพลนเน็ตที่มีชื่อว่า  ศูนย์รวมนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งได้นำข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์จากบล็อกของ ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน มาเก็บไว้เพื่อที่จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างบล็อกให้มีความรู้มากขึ้น