วันที่เรียนสบายที่สุด          

            วันนี้เป็นวันพุธเป็นวันที่เรียนแล้วสนุกมากๆเรียนก็ไม่มากการบ้านก็ไม่มากเหมือนวิชาอื่น

                                                                                                                           ดาราสุดโปรด

         

                      

  

                         

                       

                                                 ตั้งแต่แรกเห็นก็ชอบเลยล่ะร้องเพลงเพราะมากๆ