ใช้ยางลบสำหรับลบเครื่องพิมพ์ดีด ลบรอยเปื้อนที่เป็นรอยขีดข่วนบนหน้าต่างดีกว่าใช้ยางลบธรรมดา จะไม่ทำให้กระจกหน้าต่างเป็นรอย