Contact

การสร้างแพลนเน็ต

  ถ้าช้าก็ทำได้นะเรา  
ในวันนี้เป็นวันที่ฉันรู้สึกชอบเข้าจริงๆแล้ว อาจจะมาจากอาจารย์คงสอนให้เราทำได้มั้ง ในหัวข้อการสร้างแพลนเน็ตเป็นการดูของผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วนำมาสร้างเอง ประยุกต์ให้ของเราดุดี การสร้างแพลนเน็ตมันก็เหมือนการสร้างบล็อกนั่นเอง ขั้นตอนบางครั้งถ้าเราได้ฝึกทำมันบ่อยๆ เราคงทำมันได้นะ การใส่รูปก็เหมือนกันมีขั้นตอนง่ายๆนี่เอง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 59865, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)