ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

ข้อใดมีคำทุกพยางค์เป็นคำเป็น

ก.พระเสด็จโดยแดนชล

ข.ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย

ค.เรือชัยไวว่องวิ่ง

ง.รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม

ข้อสอบ โอเน็ต ม.๖ ออกลักษณะนี้ทุกปี ปีละข้อ สองข้อ

ความรู้ระดับ ป.๓ ก็ตอบได้ครับข้อนี้ ถ้าม.๖ ตอบไม่ได้ ไปบวชเณรแล้วศึกษาธรรมะดีกว่าเผื่อจะได้ภาวนามยปัญญา

แต่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับคนตอบผิด

เฉลย ข้อนี้ ตอบ ข้อ ค ครับ

ข้อ ก พระเสด็จ เป็นคำตาย

ข้อ ข เฉิด เป็นคำตาย

ข้อ ง รวด เป็นคำตาย

คำเป็น คือพยางค์ที่ประสมสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกด หรือพยางค์ที่สะกดด้วยแม่ กง กน กม เกย เกอว หรือ พยางค์ที่ประสมสระ อำ ไอ ใอ เอา

คำตาย คือพยางค์ที่ ประสมสระเสียงสั้น ไม่มีตัวสะกด(เช่น พระ สะ) หรือคำที่สะกดด้วยแม่ กก กด กบ(เช่น เด็จ เฉิด รวด)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)