​เรียนภาษาไทยนอกห้องกับครูพิสูจน์ ติวโอเน็ตครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรียนภาษาไทยนอกห้องกับครูพิสูจน์ ติวโอเน็ตครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ ๕ เสียง

๑.ข้อนี้ถูกแน่เลย

๒.ข้อนี้ดีกว่าเธอ

๓.อย่าเชื่อนะเขาหลอก

๔.หลงใครจะต้องเจ๊ง

ข้อ ๑ มีเสียงโท ซ้ำ ๒ คำคือ ข้อ กับ แน่ ขาดเสียงจัตวา

ข้อ ๒ มีเสียงสามัญ ซ้ำ ๒ คำคือ ดี กับ เธอ ขาด จัตวา

ข้อ ๓ มีเสียงเอก ซ้ำ ๒ คำคือ อย่า กับ หลอก ขาด สามัญ

ข้อ ๔ ใคร เสียงสามัญ จะ เสียงเอก ต้อง เสียงโท เจ๊ง เสียงตรี หลง เสียงจัตวา ครบ ๕ เสียง ครับ

เฉลย ข้อ ๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)