​ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

" โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี"

"โททนต์เสน่งคง" มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

1.ฟันทั้งคู่ดูมีเสน่ห์

2.งาช้างทั้งคู่ดูงาม

3.สัตว์ยังทิ้งเขาทั้งคู่ไว้

4.งาช้างและเขาสัตว์ทั้งคู่ยังคงอยู่

ข้อสอบข้อนี้ครูพิสูจน์ดัดแปลงจาก ของทรูปลูกปัญญา

ครูพิสูจน์อธิบาย

โท แปลว่า สอง

ทนต์ แปลว่า ฟัน หรือ งาช้าง

เสน่ง แปลว่า เขาสัตว์

ฉะนั้นข้อนี้ควร ตอบ ข้อ 4 ครับนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)