151218-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด H – Happen & transpire & occur

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Happen & transpire & occur บ่อยครั้ง ทั้งสามคำใช้แทนที่กันได้

เว้นแต่ผู้ระมัดระวังในการใช้ภาษา

Happen หมายถึง ปรากฏขึ้น มาถึงโดยบังเอิญ

ควรใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปเองตามธรรมชาติหรือโดยบังเอิญ

Accidents like this happen all the time.

She pressed the button but nothing happened.

Transpire กริยา ใช้เป็นทางการ หมายถึง การเปิดเผยสิ่งลับ

ไม่ควรใช้ในความหมายพ้องกับ happen, occur, หรือ take place

ตามศัพท์หมายถึง การปล่อยออกเป็นไอ หรือการหายใจออกมา

จากความหมายนี้ จึงแสดงนัย การรั่วไหล และกลายเป็นที่ทราบแล้ว

อาจถามว่า Has anything transpired during my absent? ได้

ถ้าหากความหมายที่ต้องการทราบคือว่า ได้มีความลับใดรั่วไหลหรือไม่

หรือ มีอะไรเปิดเผยออกมา จากสิ่งที่ปกปิดไว้แต่ก่อนหรือไม่มีใครทราบมาก่อน

Occur มีความหมายคล้ายกันมากกับ happen

แต่มีความเจาะจงมากกว่า ในเรื่องเวลา หรือเหตุการณ์

His election occurred the month before.

เหตุการณ์ที่มีการกำหนดตารางไว้ (จัดเตรียมไว้ก่อน)

อาจเรียกได้ว่าเป็นการ take place

แต่เหตุการณ์ที่มิได้มีการวางแผนไว้ก่อนเรียกว่า happens หรือ occurs

จากตัวอย่าง จะเห็นว่า transpire มีข้อจำกัดมากในการใช้

จึงควรที่จะใช้คำต่อไปนี้แทน

– happen – occur – take place

– come to pass – befall หรือ present itself.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)