สมเด็จพระญาณฯไปเยี่ยมหลวงพ่อเงื่อม

สมัยทรงเป็นพระสังฆราชใหม่ๆ ได้เสด็จลงใต้ไปเยี่ยมลพ.เงื่อม วัดธารน้ำไหล ทรงอ่อนพรรษากว่า จึงทรงกราบลพ.ง. อย่างไม่ถือพระองค์ อีกทั้งยังเป็นพระสายธรรมยุต ที่ส่วนใหญ่แล้วจะหยิ่ง ไม่ยอมทำสังฆกรรมใดกับพระมหานิกายอย่างลพ.ง. หรอก ...การไปเยี่ยมนี้เป็นการเยี่ยมเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นว่าทรงยอมรับในธรรมคำสอนของลพ.ง. นั่นเอง ..วันนี้เราเองก็ขอกราบดวงพระวิญญาณท่าน ส่งเสด็จด้วยอีกหนึ่งดวงจิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)