จิตหมา/จิตคน

สมมติว่าหมาตัวหนึ่งมันนิสียดีมาก ตายแล้ว จิตหมา ได้จุติใหม่ไปเป็นคน เป็นคนดี มีธรรมะ บำเพ็ญภาวนา จนได้บรรลุธรรม จนจิตกลับไปสู่ จิตเดิมแท้ หรือ จิตประภัสสร ...แสดงว่าจิตเดิมแท้ของคน กะของหมา เป็นจิตอันเดียวกัน ใช่ไหม ..รวมไปถึงจิตของหนู แมงสาบ จุลินทรีย์ด้วย ต่างเป็นจิตบริสุทธิ์อันเดียวกัน ..โหย สัตว์ประเสิรฐ บำเพ็ญเพียรภาวนา แทบตาย สุดท้าย ก็ได้จิตเท่ากับจุลินทรีย์ แมงสาบ แบบนี้แล้วจะเกิดมาเป็นคนเพื่ออะไร...ดังนั้นเราอยากวิวัฒน์จิตอันบรรลุธรรมของเราให้สูงส่งไปยิ่งกว่านั้น เป็น "จิตใหม่แท้" --->The renewed-authentic mind

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)