การนับลำดับญาติ

การนับลำดับญาติ

นายอานนท์ ภาคมาลี(คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

วันนี้ลองนั่งลำดับสายตระกูลตัวเองดูครับ มีประโยดคำว่า พ่อ แม่ ปู่ทวด ย่าทวด ตาทวด ยายทวด

และ เทียด (หรือเชียด) ของเราเรียกชินปากนั้น เราลำดับอย่างไหนหรือครับ แล้วพ่อแม่ของทวด ปู่ ย่า ตา ยาย เราเรียกกันย่างไร สูงกว่าเทียด หรือเชียด วันนี้ลำดับญาติ 10 ชั่วคน

  1. เทียด หรือเชียด เป็นพ่อแม่ของชวดหรือทวด
  2. ชวดหรือทวดเป็นพ่อแม่ของปู่ย่า ตายาย
  3. ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นพ่อของพ่อ และแม่
  4. พ่อกับแม่ เป็นผู้ให้กำเนิดลูก
  5. ลูกผู้มีกำเนิดจากพ่อ แม่(ตัวเอง)
  6. เหลนเป็นลูกของหลาน
  7. ลื่อเป็นลูกของเหลน (ใช้โหลนแก่กันแต่ไม่มี ใช้จนเป็นความนิยม)
  8. สืบเป็นลูกของลื่อ
  9. ลืดเป็นลูกของลืบ

มีหลาย ๆ คนมักจะเข้าใจว่า "โหลน" เป็นคำที่ใช้เรียกลำดับญาติซึ่งหมายถึงลูกของเหลน แต่ที่จริงแล้ว คำว่า "โหลน" ไม่มีความหมายอย่างที่เข้าใจกันแต่อย่างใด คำ ๆ นี้มีการนำไปเป็นเนื้อร้องในบทเพลงปลุกใจเพลงหนึ่ง โดยมีคำร้องอยู่ท่อนหนึ่งว่า "...ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า จะได้มีพสุธาอาศัย..." ข้อความดังกล่าวคงทำให้เข้าใจกันได้ว่า โหลน น่าจะเป็นลูกของเหลน
ดังนั้น จึงขอเสนอคำที่ “ตัวเรา” ใช้เรียกวงศาคณาญาติ เพื่อใช้ลำดับญาติที่เกิดมาก่อน-หลัง ดังนี้

เชียด หรือเทียด เป็นพ่อหรือแม่ของชวดหรือทวด
ชวด หรือทวด เป็นพ่อหรือแม่ของปู่กับย่า และเป็นพ่อหรือแม่ของตากับยาย
ปู่กับย่า เป็นพ่อกับแม่ของพ่อ
ตากับยาย เป็นพ่อกับแม่ของแม่
พ่อกับแม่ เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ตัวเรา
(ตัวเรา).....
ลูก ผู้มีกำเนิดจากตัวเรา
หลาน เป็นลูกของลูก
เหลน เป็นลูกของหลาน
ลื่อ เป็นลูกของเหลน
ลืบ เป็นลูกของลื่อ
ลืด เป็นลูกของลืบ


ที่มาข้อมูล : ชวนพิศ เชาวน์สกุล / ราชบัณฑิตยสถาน
แก้ไขเพิ่มเติมโดย : ชุ่มฉ่ำ@chuc-cham.com

อ้างอิง http://sz4m.com/b3022145

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อักษรย่อ ทะเบียนรถความเห็น (0)