ขอถวายพระพร

ทรงตรากตรำ งานหนัก กว่าทุกผู้

ทรงเฝ้าดู สาระทุกข์ ทุกแห่งหน

ทรงเฝ้าเพียร บำรุงสุข ของผองชน

ไม่เคยบ่น พรำ่ไป ให้ใครยิน


พระผู้นี้ ทรงดำรง ร่างมนุษย์

จริยาวัตร กลับดุจเทพ จากสวรรค์

พระเมตตา แผ่ไป ไม่ประมาณ

ทุกถิ่นฐาน ย่างไป ไม่หวั่นเกรง


พระผู้ให้ ได้เห็น ก็เท่านี้

เป็นองค์ที่ บันดาลใจ ไม่ถดถอย

จะผองชน ใกล้ไกล ต่างก็พลอย

จะมากน้อย ได้รับ พระกรุณา


ขอพระองค์ ทรงแข็งแรง ในพละ

อีกจิตตะ ผ่องใส ไร้กังขา

ขอพระองค์ ดำรงสุข ทุกเวลา

พรนำพา พระองค์ให้ ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนธรรม-นำชีวิตความเห็น (0)