พิธีบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกลงองค์เจดีย์(4)

พิธีการบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฏกลงองค์เจดีย์ นั้นมีอยู่ 2 ช่วงด้วยกัน :-

1. ช่วงที่ 1 ช่วงเช้า ในช่วงแรกนั้นเป็นการบรรจุพระพุทธรูปองค์สำคัญ พระไตรปิฎกไทย-พม่า พระพุทธรูปทองเหลืององค์เล็กของไทย และพระพุทธรูปหินหยกขาวองค์เล็กของพม่าบางส่วน ซึ่งถูกจัดวางโดยประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์

2. ช่วงที่ 2 ช่วงบ่าย การบรรจุพระพุทธรูปลงองค์เจดีย์โดยพุทธศาสนิกชนชาวพม่า และชาวไทย และการทำพิธีปิดองค์เจดีย์

..

1. ช่วงที่ 1 ช่วงเช้า หลังจากนั้น พระพุทธรูปองค์เล็กทั้งของไทยและของพม่า ก็ถูกอัญเชิญส่งทอดต่อกันมา จากเบื้องล่างสู่องค์เจดีย์ ผ่านมือของพุทธศาสนิกชนในพิธี ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ตามลำดับ

..


ภาพถ่าย : ภาพการอัญเชิญพระพุทธรูป(ช่วงแรก)ส่วนหนึ่งที่ส่งทอดต่อกันมาจากเบื้องล่างสู่องค์เจดีย์

..

และในขณะที่อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่องค์เจดีย์นั้น เสียงสวดมนต์บูชาคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ของพุทธศาสนิกชนชาวมอญ - พม่า ก็ยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเดินเวียนขวารอบองค์เจดีย์ 3 รอบของพุทธศานิกชน ที่อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่องค์เจดีย์

..

ภาพถ่าย : การสวดมนต์ ในพิธีฯ ของ พุทธศาสนิกชนชาวมอญ-พม่า ขณะบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฏกลงองค์เจดีย์ บรรยากาศการอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่องค์เจดีย์ ในช่วงแรก

..

ใช้เวลาในพิธีการช่วงแรก ประมาณ 1/2 ชั่วโมง (แล้วเสร็จในเวลาประมาณ 9.30 น) หลังจากเสร็จสิ้นในพิธีการแล้ว การเดินลงจากองค์เจดีย์ของประธานฝ่ายสงฆ์นั้นเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากบันไดที่ทำขึ้นมานั้นมีความลาดชันค่อนข้างมาก ประกอบด้วยพระเดชพระคุณฯท่าน มีอายุมาก จึงต้องคอยระวังความปลอดภัยให้กับท่านเป็นพิเศษ (ผู้เขียนสังเกตุได้ว่า มีคณะสงฆ์ของวัดมายืนรอรับท่านอยู่ที่ฐานองค์เจดีย์ อยู่ด้วยกัน 2-3 รูป )

..

ภาพถ่าย : จังหวะขาลงจากองค์เจดีย์ ของประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ที่ต้องใช้ความระมัดระวังให้ความปลอดภัยกับท่านเป็นพิเศษ เนื่องจากทางขึ้น-ลง ลาดชัน

..

ในขณะที่เดินลงมานั้น เสียงสวดมนต์ก็คงดังมีอย่างต่อเนื่อง และผู้เขียนได้สังเกตเห็นว่า พุทธศาสนิกชนโดยรอบบริเวณลานพิธีแห่งนี้ ส่วนใหญ่ต่างพนมมือสาธุตลอดเวลาในพิธีการดังกล่าว ทำให้ยิ่งเห็นพลังแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพวกเขาเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

..


ภาพถ่าย : ภายหลังจากเสร็จพิธีการ ประธานฝ่ายสงฆ์ พูดจากทักทายพุทธศาสนิกชนชาวพม่าที่รอกราบไหว้ท่าน โดยมีกรรมการสร้างเจดีย์แปลภาษาพม่าให้ท่านฟัง

เมื่อพิธีการเสร็จสิ้นในช่วงเช้า ผู้เขียนพร้อมกรรมการสร้างเจดีย์ท่านหนึ่ง ได้นิมนต์พระเดชพระคุณ พระราชไพศาลมุนี ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์กลับยังกุฎิและระหว่างเดินไปส่งท่านนั้น ผู้เขียนรับรู้ถึงความอิ่มเอิบภายในใจอย่างน่าอัศจรรย์... หลังจากเสร็จสิ้นการสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้..

..


ภาพถ่าย : พระราชไพศาลมุนี นาย วิ้น ทุน อู(หนึ่งในกรรมการสร้างเจดีย์) และผู้เขียน ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากเสร็จพิธีบรรจุพระพุทธรูปลงองค์เจดีย์

..

สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ใจของผู้เขียนอดระลึกถึงไม่ได้ นั่นก็คือภาพสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา สถานที่ก่อสร้างที่อยู่บริเวณเดียวกัน นั่นก็คือ.พุทธคยา ยอดพระอุโบสถ วัดโมกขธรรมาราม สิ่งสำคัญสิ่งสิ่งนี้ ที่ทำให้ผู้เขียนอดไม่ได้ที่จะนำภาพมาเก็บไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างมหาวิทยะเจดีย์ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

..


ภาพถ่าย : พุทธคยา ยอดพระอุโบสถ วัดโมกขธรรมาราม สถาปัตยกรรมที่สวยงามของวัด ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยะเจดีย์

..

และในช่วงรอยต่อของพิธีการ จะเห็นว่าได้มีการร้องรำทำเพลง ของหนุ่มสาวชาวพม่ากลุ่มหนึ่ง ที่แสดงออกถึงความยินดี ความสุขที่พวกเขาได้รับจากงานบุญงานกุศลในครั้งนี้ ช่วงทำนองของเพลงนั้นเป็นจังหวะที่สนุกสนาน คล้ายคลึงกับงานรื่นเริงของคนไทย

..

ภาพถ่าย : ดนตรีและความรื่นเริงของหนุ่มสาวชาวพม่า กลุ่มหนึ่ง ที่สร้างสีสรรให้กับช่วงเวลารอยต่อของการบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฏกลงองค์เจดีย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกบุญ...ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สาธุๆครับ

เป็นประวัติเจดีย์ที่ชัดเจนมาก

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาด้วยครับ...

ขอร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

ขอบพระคุณครับ