ต้นไม้ของพ่อ

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต้นไม้ของพ่อ

นานมาแล้ว...

พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา
เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว และคอยเป็นร่มเงา
ปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกทุกคน
พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อให้ผลิดอกใบ ออกผล
ให้เราทุกทุกคน เติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเรา

ผ่านมาแล้วห้าสิบปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่
ลมแรงเท่าไร ก็บรรเทา
ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงา
คอยดูแลเรา ให้เรายังมีวันต่อไป

จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่
ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัย แผ่นดินยังกว้างไกล
แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่า
ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ และยังอยู่เพื่อคอยรักษา
จะรวมใจเข้ามา จะมีเพียงสัญญาในหัวใจ

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก
ต้องสวยต้องงดงาม และยิ่งใหญ่
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ
เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก
ต้องสวยต้องงดงาม และยิ่งใหญ่
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ
เหงื่อเราจะเทไป จากหัวใจ
เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม

ผู้ขับร้อง เบิร์ด ธงไชย
คำร้อง นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุขขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

..........................

เมื่อมีการตั้งสัจจะเมื่อใด...
จะมีปัญญามาเป็นองค์ประกอบ
เมื่อมีการตั้งสัจจะเมื่อใด...
จะมีปัญญามาเป็นตัวรับผิดชอบ

ท่านสมณะเพาะพุทธ จนฺทเสฏฺโฐ
แสดงธรรมในรายการ "สุขทุกข์ของชีวิต"
15 กันยายน 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สู่สายธารโลกทัศน์ ...♣ และ ศรัทธา...♠ความเห็น (0)