ธ ทรงครองแว่นแคว้น....โดยธรรม

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

... ทรงครองแว่นแคว้น.........โดยธรรม
ธ โปรด"พอเพียง"นำ.............ราษฎร์รู้
ธ "แบบอย่าง"ตรากตรำ..........ปฏิบัติ...ชัดเฮย
ภัทรมหาราชผู้...................เหนื่อยนั้นเพื่อสยาม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นามแฝง toshare

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 20301 คำประพันธ์ Poetryความเห็น (0)