เรื่องดีดี..ในสมุดสีฟ้า?

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


จากเรื่องใน "สมุดสีฟ้า" .... ผู้เขียนขอนำเรื่องดีดีมาฝาก...ให้ประเมินพฤติกรรมสุขภาพใน 2 เรื่อง คือ

1. พฤติกรรมการกินอาหาร

2. การประเมินปัญหาการนอน

เพราะ ทั้ง 2 เรื่องนี้มีความสำคัญต่อสุขภาพดีผู้สูงอายุมากๆ นะคะ

พฤติกรรมการกินอาหารและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. กินอาหารครบ 5 หมู่

2. กินอาหารหลากหลาย,ไม่ซ้ำซาก

3. กินข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้อง

4. กินผัก

5. กินผลไม้

6. กินปลา

7. กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน

8. ดื่มนม

9. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่

10. ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร

11. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดเส้นรอบเอว

12. ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

13. กินอาหารที่มีไขมันหรือน้ำมัน

14. กินอาหารประเภททอดและผัด

15. กินอาหารประเภทที่มีรสหวาน

16. ดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน

17. เติมน้ำตาลทุกครั้งที่กินอาหาร

18. กินอาหารรสเค็ม

19. เติมน้ำปลาหรือเกลือทุกครั้งที่กินอาหาร

20. กินอาหารที่ใส่สีผิดธรรมชาต


การแปลผลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร... ภายหลังการทำเครื่องหมาย ถูก ทุกข้อแล้ว ขอให้สรุปพฤติกรรม การกินอาหารตามความถี่ ดังนี้

1. พฤติกรรมการกินตามข้อ 1 - 12 เป็นพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม ถ้าท่านมีความถี่ของการปฏิบัติ

......... เป็นประจำ ขอให้ท่านจงปฏิบัติต่อไป

.......... เป็นครั้งคราว ขอให้ท่านจงพยายามปฏิบัติเป็นประจำ

.......... ไม่เคยเลย ขอให้ท่านพิจารณาถึงสาเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติ แล้วใช้ ความพยายามค่อยๆ ปฏิบัติเป็นครั้งคราวและปฏิบัติเป็นประจำ


2. พฤติกรรมการกินตามข้อ 13 - 20 เป็นพฤติกรรมที่จะต้องปรับปรุง ถ้าท่านมีความถี่ของการปฏิบัติ

......... เป็นประจำ ขอให้ท่านพิจารณาถึงสาเหตุที่ปฏิบัติเป็นประจำแล้ว ใช้ความพยายามค่อยๆ เปลี่ยนมาปฏิบัติเป็นครั้งคราว หรือไม่ปฏิบัติเลยจะเป็น ประโยชน์ต่อสุขภาพของท่าน

.......... เป็นครั้งคราว ขอให้ท่านปฏิบัติต่อไป แต่ถ้าปรับเป็นไม่ปฏิบัติเลย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของท่าน

.........ไม่ปฏิบัติเลย ขอให้ท่านจงปฏิบัติต่อไป...........................................................................การประเมินปัญหาการนอน

1. ท่านมีปัญหาการนอนหลับหรือไม่

- ไม่มี

- มีปัญหา

* นอนไม่หลับ * นอนมากไป * นอนกรน * นอนละเมอ

* อื่นๆ ระบุ.......................

- ระยะเวลาที่มีปัญหาการนอนหลับ..................ปี..................เดือน

โดยเฉลี่ยท่านหลับได้คืนละ....................ชั่วโมง


2. ท่านมีอาการง่วง อ่อนเพลีย ตอนกลางวันหรือไม่

- ไม่มี

- มีปัญหา


การพิจารณา .... ถ้าตอบ “มีปัญหา” ข้อใดข้อหนึ่งใน 2 ข้อ

ควรพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันผล และทำการรักษา
สรุปได้ว่า ... วันนี้ผู้เขียนขอนำเรื่องดีดีใน "สมุดสีฟ้า" มาฝากผู้อ่านนะคะ ... เพราะว่าทั้งเรื่อง พฤติกรรมการกินอาหารและการประเมินปัญหาการนอน เป็นเรื่องสำคัญมากของผู้สูงอายุนะคะ เพราะการรับประทานอาหารที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อาจนำไปสู่การเกิดโรค และการนอนที่ไม่เหมาะสม ... นำไปสู่การเกิดโรคได้เช่นกันค่ะ


ขอบคุณค่ะ

2 ธันวาคม 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ต้องนำมาให้แม่ป้าอาอ่านแล้วครับ

เขียนเมื่อ 

คุณมะเดื่อจะมีปัญหาเรื่องการนอน

เพราะ เวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิ

คือ หลังสามทุ่มไปถึง หลังเที่ยงคืน

หมายถึงงานเร่งด่วนจ้ะ

เมื่อก่อนนี้ ตี ๑ ตี ๒ นี่เรียกว่า ยังหัวค่ำมาก

แต่เดี๋ยวนี้...ชักจะลำบาก สังขารไม่อำนวยจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ชอบการกินผัก กินปลาครับ

มีประโยชน์มากๆ

พี่สบายดีนะครับ หายดีแล้วใช่ไหมครับ

* ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำดีๆเช่นนี้ค่ะ..

*สุขภาพกายต้องดูแล สุขภาพจิตต้องหมั่นฝึกฝนด้วยสติแห่งพุทธรรมนะคะ..