151126-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด E – Expertise / explicit & implicit

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Expertise ความเชี่ยวชาญอันเกิดจากการมีความรู้ที่พิเศษกว่า

ในเรื่อง งาน หรือกิจกรรมเฉพาะอย่าง ที่ได้มาด้วยการฝึกฝนและประสบการณ์

Her technical/medical/legal expertise.

Professional/scientific/technical, etc. expertise.

We have the expertise to help you run your business.

Most people do not have the expertise to make wise investments.

ออกเสียง อังกฤษ เน้นคำหน้า อเมริกัน ลากเสียงคำท้าย

เป็นคำที่ใช้กันกว้างขวาง จนกลายเป็นซ้ำซาก เช่นเดียวกับวลี know-how

คำพ้องความหมาย skill, knowledge และ expertness

ยอมรับให้ใช้ได้ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งพูดและเขียน


Explicit & implicit

Explicit ออกเสียงพยางค์แรกเหมือน อิค IK = ชัดเจน เจาะจง ให้ความหมายชัดแจ้ง

He gave me very explicit directions on how to get there.

She was explicit about her reasons for changing jobs.

The reasons for the decision should be made explicit.

ภาษาหรือภาพที่มีความ explicit

เป็นภาษาหรือภาพ ที่บรรยายหรือแสดง เป็นอย่างมาก ในเรื่องเพศหรือความรุนแรง

A sexually explicit blockbuster.

Explicit photos showing poses and acts.

Implicit หมายถึง เข้าใจแล้ว ถึงแม้มิได้แสดงออก โดยปริยาย

A commitment to duty was implicit in his every act and thought.

The ability to listen is implicit in the teacher’s role.

และอาจหมายถึง สมบูรณ์ ไร้ข้อสงสัย

Implicit faith in our system of government.

An implicit agreement not to raise the subject.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)