ขวัญคำนำสะกิด

คนโง่ ย่อมเห็นคนที่โง่น้อยกว่าว่าเป็นคนฉลาด

ที่ซึ่งเป็นประเด็นสร้างปัญหาหลากหลายให้โลก

กระทั่งเกิดสงคราม รบกัน ตายระนาว โกงกิน

นี่คือ relativity ที่ไอน์สไตน์ยังไม่รู้จัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)