มหัศจรรย์ ปัสสาวะ


มหัศจรรย์ ปัสสาวะ

นายอานนท์ ภาคมาลี (ตนหาปลา)

มหัศจรรย์ ปัสสาวะ ของเสีย…อันทรงคุณค่า จากแนวคิดการดำเนินงานสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนที่ว่าอุจจาระและปัสสาวะไม่ใช่ของเสียที่ต้องถูกกำจัด แต่เป็นทรัพยากรสารอาหารที่มีอยู่ในอุจจาระและปัสสาวะ จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ เช่น นำไปใช้เป็นปุ๋ย เป็นการลดการปนเปื้อนมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

จากการศึกษาพบว่าการแยกปัสสาวะ ณ แหล่งที่กำเนิด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย โดยไม่ต้องนำไปทำลายเชื้อก่อน เพราะไม่มีเชื้อโรคและไข่หนอนพยาธิ ประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานที่ต้องใช้บำบัดสิ่งปฏิกูลเนื่องจากของเสียลดน้อยลง คนหนึ่งคนผลิตปัสสาวะ 500 ลิตรต่อปี และพบว่าปริมาณธาตุอาหารในปัสสาวะมีมากกว่าในอุจจาระคิดเป็นสัดส่วน 5 ต่อ 1 ประกอบกับผลการวิเคราะห์ องค์ปรกอบของปัสสาวะตัวอย่างของตนไทยพบว่า ปัสสาวะมีคุณสมบัติอยู่ในมาตรฐานปุ๋ยที่กำหนด ธาตุอาหาร ค่าความเป็นกรดด่าง ร้อยละ 5.81 โซเดียม ร้อยละ 0.10 ไนโตเจน ร้อยละ 0.68 ฟอสฟอรัส ร้อยละ 0.10 โพแทสเซียม ร้อยละ 0.11 และสารอินทรีย์วัตถุ 0.63

นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริมอีกคือ คลอไรด์และมีฮอร์โมนธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช 2 ชนิด คือ Indoleacetic acid และ Zeatin ด้วย

ผลการศึกษานี้นำไปขยายใหเกิดผลทางปฏิบัติ เช่นสถานที่ให้บริการส้วมสาธารณะ ให้นำปัสสาวะจากโถปัสสาวะชายนำไปใช้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดสิ่งปฏิกูล ค่าสูบส้วม และค่าปุ๋ย ปัสสาวะของคนเรามีธาตุอาหารหลักที่จำเป็นสำหรับพืช คือ ไนโตเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ถึง 5.3 กิโลกรัม/คน/ปี ธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียม แมกนีเซียม ธาตุอาหารเสริม คือ คลอไรด์และฮอร์โมนธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ Indoleacetic acid และ Zeatin

ไมใช่ของเสีย…แต่เป็นทรัพยากร จากผลการวิจัย ยืนยันว่าแยกน้ำปัสสาวะ ณ แหล่งกำเนิด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย โดยไม่จ้องนำไปทำลายเชื้อก่อน เพราะไม่มีเชื้อโรคและไข่หนอนพยาธิ

ปัสสาวะ 1 คน 500 ลิตร/ปี นำไปทำปุ๋ย จะลดการปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซค์ เท่ากับ การดูซับก๊าซคาร์บอนไซค์ของต้นไม้สองต้น

จากเอกสาร สำนักงานอามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร 02590 4250,

02 2590 4258 โทรสาร 02 2590 4260 กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

หมายเลขบันทึก: 597466เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2015 11:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2015 11:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ผลิต..เป็นกระแสร์ไฟฟ้าก็ได้แล้ว....แต่ไหง..ยัง..เหม็นไปหมด..ตามส้วมสารธารณะ....๕

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี