การเขียนเอกสารวิชาการ : การสำรวจปริมารรังสีที่ใช้ในหน่วยงาน


การเขียนโครงการสำรวจปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลที่ทำงาน จะเขียนอย่างไร?

สวัสดัครับ

มีนักรังสีการแพทย์ หลายคน ขอคำแนะนำจากผมเกี่ยวกับ

การเขียนโครงการสำรวจปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลที่ทำงาน

จะเขียนอย่างไร?

อยากเห็นตัวอย่าง แนวทางการเขียน


วันนี้จัดให้ตามคำขอ ครับ


ความสำคัญ

ปัจจุบันมีการใช้รังสีเอกซ์กันแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจวินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพรังสีทั่วไป เพื่อใช้ประกอบตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค รวมถึงการติดตามผลการรักษา เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้รังสีประกอบการวินิจฉัยโรคนี้จะเกิดความเสี่ยงต่อที่ผู้ป่วยโดยตรง คือ อันตรายที่เกิดจากการทำอันตรกิริยาของรังสีต่ออวัยวะที่ได้รับ ซึ่งจะมีผลมากหรือน้อย ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับรังสี ปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจ พื้นที่หรือความยาวในการตรวจ และตำแหน่งหรือชนิดของอวัยวะที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเหล่านี้เป็นต้น (Jaffe, Frush and Applegate,2004, Huda,2008, Seibert and Morin,2011) International Commission on Radiological Protection (ICRP) และหน่วยงานนานาชาติอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสีได้เสนอว่า ควรเลือกใช้ปริมาณรังสีในการตรวจวินิจฉัยในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ (Martignoni and Nitschke,1991, Vano,2005) จึงทำให้มีศึกษาและทำการวัดปริมาณรังสีในอวัยวะต่างๆจากการตรวจวินิจฉัยในประเทศต่างๆ (Picano,2007, Mothiram,2013, Chateil,2004) ผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย ณ โรงพยบาล................ ได้เข้ามารับบริการถ่ายภาพรังสีทั่วไปเป็นจำนวนมาก (หากมีสถิติ ก็ เพิ่มเติม แสดงให้เห็น)

ดังนั้นผู้วิจัยได้เห็นความสำคัญของข้อมูลที่มีอยู่แล้ว รวมถึงยังไม่เคยมีการสำรวจปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจจากถ่ายภาพรังสีทั่วไป รวมถึงปริมาณรังสีที่ผิวผู้รับบริการ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะทำการสำรวจปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยด้วยถ่ายภาพรังสีทั่วไป ณ รพ..................................... เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยจากรังสีสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไป


วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจเทคนิคการกำหนดปริมาณรังสีที่ใช้และปริมาณรังสีที่ผิวผู้รับบริการจากการถ่ายภาพรังสีทั่วไป ณ รพ......................


ประโยชน์ของโครงการนี้

1. นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการกำหนดปริมาณรังสี (Radiation exposure technique) ที่ใช้ในการทำงาน

2. เพื่อเป็นแนวทางลดปริมาณรังสีในการตรวจ โดยที่ไม่ลดคุณภาพของภาพรังสี สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค

3. นำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการตรวจวินิจฉัยในหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศและหรือองค์กรนานาชาติ

4. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บุคลากรทางรังสีได้ นำไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป


ขอบเขตการสำรวจ

ควรระบุเพิ่มเติม .......

ลักษระการศึกษา สำรวจแบบใด?

เดินหน้า (prospective study) คือ เก็บข้อมูลในอนาคต

ย้อนหลัง (Retrospective study) คือ เก็บข้อมูลจากอดีตที่ผ่านมา

สำรวจในผู้ใช้บริการ จำนวนกี่ราย...... (วิธีการได้มาให้ ขอคำปรึกษาจากนักสถิติ)

เก็บข้อมูลตั้งแต่ เมื่อไร......


ควรส่งโครงการดังกล่าว เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์


ตัวอย่าง

การเขียนเอกสารอ้างอิง ในรูปแบบ vancouver


Jaffe TA, Hoang JK, Yoshizumi TT, Toncheva G, Lowry C, Ravin C. Radiation dose for routine clinical adult brain CT: Variability on different scanners at one institution. AJR Am J Roentgenol Aug;195(2):433-8.

Frush DP, Applegate K. Computed tomography and radiation: understanding the issues. J Am Coll Radiol2004 Feb;1(2):113-9.

Huda W, Nickoloff EL, Boone JM. Overview of patient dosimetry in diagnostic radiology in the USA for the past 50 years. Med Phys2008 Dec;35(12):5713-28.

Seibert JA, Morin RL. The standardized exposure index for digital radiography: an opportunity for optimization of radiation dose to the pediatric population. Pediatr Radiol2011 May;41(5):573-81.

Martignoni K, Nitschke J. [A new radiation protection dose limit for occupationally exposed personnel in the Federal Republic of Germany]. Radiologe1991 May;31(5):235-9.

Vano E. ICRP recommendations on 'Managing patient dose in digital radiology'. Radiat Prot Dosimetry2005;114(1-3):126-30.

Picano E, Vano E, Semelka R, Regulla D. The American College of Radiology white paper on radiation dose in medicine:deep impact on the practice of cardiovascular imaging. Cardiovasc Ultrasound2007;5:37.

Mothiram U, Brennan PC, Robinson J, Lewis SJ, Moran B. Retrospective evaluation of exposure index (EI) values from plain radiographs reveals important considerations for quality improvement. J Med Radiat Sci2013 Dec;60(4):115-22.

Chateil JF, Rouby C, Brun M, Labessan C, Diard F. [Practical measurement of radiation dose in pediatric radiology: use of the dose surface product in digital fluoroscopy and for neonatal chest radiographs]. J Radiol2004 May;85(5 Pt 1):619-25.


ตัวอย่างการสืบค้นด้ยโปรแกรม Zotero


ลองฝึกเขียนกันนะครับ

อย่าลอก ฝึกทำ ด้วยตนเอง

อ่านเอกสารจากผลงานเขียนของคนอื่นๆ

อ่านเยอะๆ

แล้วสรุปใจความ สำคัญ นำมาร้อยเรียง เขียนเป็นงานของเราเอง

โอกาสพัฒนา ครับหมายเลขบันทึก: 597047เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2015 09:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2015 16:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

มีประโยชน์ต่อผู้สนใจและโรงพยาบาลมากเลยครับอาจารย์

ขอบคุณมากๆครับ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี