..กิเลสมนุษย์....(สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

ไม่ได้เขียนกลอนนานแล้ว...ขอสักนิด...

..กิเลสมนุษย์....
กระต่ายใต้เงาจันทร์
อันทุกข์สุข ตื่นดับ เมื่อลับโลก
ชะตาโชค ก่อเกิด ใครลิขิต
เพาะบ่ม เกลียดชัง กระทั่งมิตร
ไร้ศีลธรรม แม้ความคิด ที่ปิดปัง

แค่อยากได้ ลาภยศ เงินทอง กองตรงหน้า
จึงไขว่คว้า ทุกสิ่ง ตามใจสั่ง
ทุรุนทุราย เร่าร้อน เต็มกำลัง
ความดีร้อง ข้างหลัง ไม่ฟังเสียง

เพื่อผลประโยชน์ ความอยากได้
ทุรนทุราย ป้ายความผิด หวังถึงฝั่ง
เหยียบหัวใคร ใส่ร้ายใคร กูไม่ฟัง
เพียงเพราะหวัง...ลาภยศ..หมดความดี

อนิจจา มวลมนุษย์ ไม่หลุดพ้น
ยังเวียนวน ทำเรื่อง เคืองบัดสี
ไร้เมตตา มนุษยธรรม ไร้ความดี
มีชีวิต คิดแค่นี้ แล้วจะสุขหรือทุกข์ทน

รูปภาพของ Nuri Nuri Bannan

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกลอนกระต่ายใต้เงาจันทร์ความเห็น (0)