จิตอาสา 3 ระดับ

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ธรรมชาติของจิตอาสานั้น เป็นประโยชน์อยู่แล้วไม่มากก็น้อย

แต่จะให้เข้าถึงพลานุภาพที่แท้ของจิตอาสานั้น

ต้องมีความเข้าใจจิตอาสา 3 แบบ 3 ระดับ

ตามที่พระสูตรกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้ หนอ
จิตอาสาระดับที่ ๑ เป็นเหมือนการส่องไฟไปบ้างหลัง

จิตอาสาระดับที่ ๒ เป็นเหมือนการส่องไฟไปด้านข้าง (เพื่อบุญกุศล)

จิตอาสาระดับที่ ๓ เป้นเหมือนการส่องไฟไปด้านหน้า หนอบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรพัฒนาผู้นำวิถีพุทธความเห็น (0)