แชร์เกมการศึกษาบิงโกวิชาประวัติศาสตร์

เกมการศึกษษา

การสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการคิดโดยใช้เกมการศึกษา เป็นการเสริมแรงทางบวกได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ลองเอาไปใช้กันนะค่ะ สามารถใช้ในหมวดวิชาอื่นได้

อุปกรณ์

ฉลากคำถามเกี่ยวกับหมวดวิชานั้น บทนั้น ครูแจกกระดาษเส้นตารางที่มีคำตอบในตาราง ครูจะจับฉลากคำถามแล้วถามนักเรียน ให้นักเรียนกากบาททับคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุด ครูเป็นผู้กำหนดแนวบิงโกโดยใช้ฉลากและคำตอบเป็นตัวกำหนดแถว นักเรียนยกมือบิงโกให้ครูผู้สอนไปตรวจคำตอบ

ตัวอย่างง่ายๆเลยนะค่ะ

ยุง
สุนัข นก ไก่ ผึ้ง ข้าว เสื้อ ม้าคำถาม

1. สัตว์ที่หาน้ำหวานและมีพิษคือสัตว์

2. ไข้เลือดออกเกิดจากตัว ?

3. สัตว์ที่สามารถเฝ้าบ้านได้ ?

4. สัตว์ที่มีปีก ?

5. สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ บินบนชั้นบรรยากาศไม่ได้

6. เราดำรงชีวิตด้วยสิ่งนั้น ถ้าขาดไป เราไม่เจริญเติบโต

7. ใส่เพื่อความอบอุ่น

8. แข้งขายาว เอาไว้วิ่ง ชอบกินหญ้า วิ่งดังกุบกับๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน http://gotoknow.org/blogความเห็น (0)