​เป็น "อาจารย์" ง่ายกว่าเป็น "ครู"

เป็น "อาจารย์" ง่ายกว่าเป็น "ครู"

**********************************************
ทั้งนี้ เพราะ

"ครู" นอกจากจะทำตัวเป็น "ผู้สอน" ที่ดีแล้ว ยังต้องทำหน้าที่มากกว่า หรือ มีความสามารถมากกว่า "ผู้สอน" หรือ "อาจารย์" ทั่วๆไป อย่างน้อย 3 ประการ ด้วยกัน.............

ตั้งแต่.....

1. ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี มีคุณธรรม เมตตา กรุณา และจริยธรรมที่ดี จนเป็นที่ยอมรับในสังคม
2. มีความรู้ และความสามารถสูงพอในเรื่องที่ตัวเองชอบและถนัดที่สุด จนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้
3. มีความพร้อมในการสอน ทั้งด้วยการปฏิบัตินำทาง และการชี้แนะต่างๆ
ฯลฯ

ที่เพิ่มเติมจากลักษณะที่ดี 4 ประการ ของ "ผู้สอน" หรือ "อาจารย์"
--------------------------------------------------

อันประกอบด้วย

1. รู้จักความหมาย และประโยชน์ ในสิ่งที่ตัวเองจะสอน หรือ กำลังสอน
2. รู้จักความจริง และธรรมชาติของสิ่งที่ตัวเองสอน
3. รู้จักเลือกใช้ภาษาในการสอน ให้เหมาะกับผู้เรียน
4. มีปฏิภาณ ในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ กับผู้เรียนที่มีวัตถุประสงค์ในการเรียนแตกต่างกัน

-----------------------------------
ผมจึงพยายามที่จะทำตัวเป็น "ครู" มากกว่าเป็น "ผู้สอน" หรือ "อาจารย์"
แต่สังคมไทยกลับยกย่องคำว่า "อาจารย์" มากกว่า "ครู"
และให้สถานะของ "อาจารย์" สูงกว่า "ครู"

ที่ก็.... แปลก แต่จริง................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (4)

ชื่นชม ความคิดของอาจารย์ทุกครั้งที่เข้ามา.

อาจารย์ สบายดีนะครับ ด้วยความระลึกถึงครับ..

เขียนเมื่อ 

คิดว่าอาจารย์และครูไม่ต่างกัน คนที่เป็นอาจารย์ต้องมีความเป็นครูอยู่ด้วย ถ้าไม่มีไม่น่าจะทำงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้ดี แต่ผู้คนนิยมเรียกผู้สอนโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยว่าอาจารย์ หรือเรียกใครก็ตามที่สอน เช่น หมอ ว่าอาจารย์ ส่วนตัวก็เรียกครูทุกระดับว่าอาจารย์ เวลาอยู่กับนักศึกษาส่วนมากก็แทนตัวเองว่า ครู แต่ก็มีบางคนแทนตัวเองว่า อาจารย์..กลัวเด็กจะเรียกว่าครูเลยชี้นำก่อน แปลกดีเหมือนกัน เด็กปีหนึ่งมักเรียกอาจารย์ว่า ครู ติดมาจากมัธยม แตพอปีสูงขึ้น ก็พากันเรียกอาจารย์หมด เป็นครูและอาจารย์ก็ยากทั้งนั้นค่ะ

เขียนเมื่อ 

By the Pali language "acaariya" is a (general) teacher and "guru" is an expert or specialist in something (in the same sense as a PhD is a specialist). But this is Thailand, we do what we do!

Tanyadol
IP: xxx.47.70.231
เขียนเมื่อ 
  1. "ความเป็นครู" นั้นฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณ ของผู้ที่รักในอาชีพ
  2. "ความเป็นอาจารย์" นั้นโดนตีกรอบโดยหน้าที่ ให้อยู่บนความสำเร็จ บรรลุตามจุดประสงค์

หากทั้งสองข้อนี้รวมกันได้แล้ว ก็จะได้ผลลัพท์ที่ดี ที่ผมได้ประสพกับตัวเอง และไม่สามารถแยกทั้งสองข้อ ดังกล่าวนี้ออกจากกันได้ จากพฤติกรรมและการปฏิบัติของท่าน เพราะความทุ่มเท อุตสาหะพยายาม นั้นแน่วแน่ หวังที่จะให้สังคมกลุ่มหนึ่งที่นิยมชมชอบพระแท้ ได้มีความรู้ทัดเทียมกัน รอดพ้นจากกลโกง ฉกฉวยโอกาส ของผู้รู้ที่ไม่กลัวบาปกรรม

เป็น ครู+อาจารย์ แสวง รวยสูงเนิน นั้นยากกว่าครับ

สำหรับท่านแล้ว ทั้งสองขอนั้นแยกออกจากกันไม่ได้ในความคิดของผมครับ