ทำไมงานวิจิตรศิลป์มีหลายแขนงจัง...?

salahtoon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรามาพูดในหัวข้อเรื่อง งานศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ (Fine Art) กันต่อไปนะเจ้าคะ

อย่างที่บอกว่า ปัจจุบันวันนี้ งานวิจิตรศิลป์มีถึง 9 สาขา...คือ...
1. จิตรกรรม (ภาพเขียน)
2. ประติมากรรม (ภาพปั้น)
3. สถาปัตยกรรม (งานก่อสร้าง)
4. ภาพพิมพ์ ( สร้างสรรค์บนแม่พิมพ์ )
5. สื่อผสม ( จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ )
6. ภาพถ่าย ( การถ่ายภาพ )
7. วรรณกรรม (บทประพันธ์)
8. ดุริยางคศิลป์ หรือ ดนตรี (การขับร้อง,การบรรเลง)
9. นาฏศิลป์ (การร่ายรำ,การละคร)
อนาคตอาจมีมากกว่า 9 แขนงก็เป็นได้…
เพราะมองเห็นศิลปินในปัจจุบัน แสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ แปลกๆ ใหม่ๆ มากมายเหลือเกิน
ศิลปะที่มีบทบาททางสังคมมากขึ้เรื่อยๆเช่น­...
การสร้างภาพยนตร์ (Filmmaking) เอย
ศิลปะคอมพิวเตอร์ (Computer art) เอย…
ก็รอคิวอยู่ว่าจะเข้าไปรวมอยู่กับแขนงไหนย­ังไง หรือแยกออกมาเลย คงรอให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายตกลงให้เรียบร้อ­ยกันซะก่อน

ที่เล่าเรื่องนี้ ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจพัฒนาการแห่ง โลกศิลปะ ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง
รู้ไว้เป็นเบื้องต้นแค่นี้ก่อน รอติดตามความเปลี่ยนแปลงของวิชาการศิลปะกั­นต่อไปนะเจ้าคะ...บาย...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน blackfatTV "ทีวีสำหรับทุกคนทุกที่ทุกเวลา"ความเห็น (0)