ถอดบทเรียนจาก case conference

จากคาบเรียนการให้เหตุผลทางคลินิก ได้มีการนำเสนอกรณีศึกษาและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในชั้นเรียน จากกรณีศึกษา ออกชุมชน ณ โรงพยาบาลดอนตูม ได้ไปเยี่ยมบ้านคนไข้ เป็นคุณตาคุณยาย มีอาชีพขายของชำ คุณตาอายุ 81 ปี มีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ทานยาเป็นประจำ ควบคุมโรคได้ดี ค่อนข้างมีคุณภาพที่ดี กิจกรรมยามว่างและการทำงานมีความสมดุลกัน คุณยายอายุ 78 ปี ไม่มีโรคประจะำตัว เคยล้มหน้าห้องน้ำ 2 เดือนที่แล้ว เนื่องจากสะดุดขาเตารีด ในการตรวจประเมินครั้งนี้พบว่าคุณยายมีอาการปวดหลังขณะที่ทำงานบ้าน ได้ให้คะแนนความปวด 7 เต็ม 10 และได้ให้คุณยายทำกิจกรรมที่ทำให้ปวดหลัง ซึ่งก็คือ การถูพื้น พบว่ามีท่าทางที่ไม่เหมาะสม คือ ก้มมากเกินไป จึงได้มีการปรับกิจกรรม ให้นั่งถูพื้นแทนการยืน หลังจากที่มีการปรับแล้ว คุณยายได้ให้คะแนนความปวด 5 เต็ม 10 กิจกรรมต่อมาที่ทำให้ปวดหลังก็คือ การซักผ้า (เป็นการล้างผ้านอกถังซักผ้า วางกะละมังบนพื้น แล้วก้มลงไปหยิบผ้าขึ้นมาใส่เครื่อง) ได้มีการปรับให้ใช้เก้าอี้ เอากะละมังวางบนเก้าอี้ เก้าอี้สูงประมาณเข่าของคุณยาย เพื่อที่จะทำให้ก้มน้อยลง ได้ติดตามผลการทำ 2 กิจกรรมนี้ในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา พบว่าคะแนนความเจ็บปวดลดลงเหลือ 2 เต็ม 10

ได้นำเอากรณีศึกษานี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนและอาจารย์ ในประเด็นต่างๆเพิ่มเติม ดังนี้

- ไม่ได้มองถึงหลักการสงวนพลังงาน

- การปรับสิ่งแวดล้อมอื่นๆภายในบ้าน ที่เสี่ยงต่อการล้ม

- ความสมดุลระหว่างกิจกรรมยามว่างและงานที่ทำ

ตามหลักการทางกิจกรรมบำบัด ต้องมองเป็นองค์รวม โดยมองคน กิจกรรมหรืองาน ความสามารถ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งหนึ่ง...เมื่อฉันฝึกเป็นนักบำบัดความเห็น (0)