ผ้าเปื้อนโคคาโคล่า ในขณะที่เปื้อนใหม่ๆให้รีบเอาผ้าขนหนู หรือผ้าฝ้าย ซับตรงรอยเปื้อน แล้วจึงใช้ผ้าซับ รอยเปื้อนจะจางหายไป