เวลารีดผ้า ส่วนมากใช้น้ำเย็นประพรมผ้าที่จะรีด ถ้าจะใช้น้ำอุ่นแทนน้ำเย็น จะทำให้ผ้าชุ่มน้ำเร็ว และรีดได้เร็วกว่าใช้น้ำเย็น