150930-4 ศัพท์อังกฤษที่มักใช้ไม่ถูกต้อง – Aside from

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Aside from = อเมริกา เหนือส่วนใหญ่ ใช้ว่า Apart from

เป็นคำที่ใช้ฟุ่มเฟือย แทนที่จะใช้คำกระชับกว่า คือ Besides เช่น

Aside from a few scratches, I’m OK.

Besides (or aside from) his cruelty, he was also arrogant.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English set Aความเห็น (0)