ข้อคิดชีวิต

....ทุกสิ่งล้วน เป็นไป ตามธรรมชาติ

บางครั้งคาด วาดฝัน อาจสลาย

ทุกชีวิต ล้วนตามเหตุ และปัจจัย

ไม่มีใคร พ้นกรรม ที่ทำมา

....ขอทุกท่าน จงเร่ง เพียรทำดี

ขอฯละโลภ -โกธ- หลง เสียเถิดหนา

ขอให้เห็น ตัวทุกข์ ที่ตามมา

ขอให้มี ปัญญา ตาเห็นธรรม.....

(ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)