๗๐๖. การค้นพบ "ธรรม" ด้วยตนเอง

การค้นพบ "ธรรม" ด้วยตนเอง

การที่มนุษย์เราจะ...ค้นพบเจอ เรื่อง "ธรรมะ" ด้วยตนเองนั้น

ในความคิด ฉันคิดว่า ไม่ง่ายและก็ไม่ยาก...ขึ้นอยู่กับกุศล ผลบุญ

ผลกรรมของบุคคล คนนั้นที่เคยทำหรือปฏิบัติมา...การที่เราเรียนรู้

เรื่อง "ธรรมะ" ตอนเป็นเด็ก ๆ ก็ไม่ค่อยเข้าใจอย่างลึกซึ้ง...แต่พอเมื่อ

อายุมากขึ้นเข้าวัยกลางคนมาจวบจนจะบั้นปลายของชีวิต...ฉันได้เรียนรู้

จากประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ตรงของตนเอง...การใช้ชีวิตของฉันเอง

การกระทำของตนเอง...ทุก ๆ เรื่อง เกี่ยวกับ "ชีวิต" ทั้งสิ้น...ฉันได้เรียนรู้

เรื่องความจริงของชีวิตด้วยตัวของฉันเอง...ได้รู้ ได้เห็น ได้ค้นพบความเป็น

จริงของโลก...ความเป็นธรรมชาติของคนทั่ว ๆ ไป...ยิ่งทำให้ตระหนักเห็น

ถึงสภาพความจริงของโลก...เป็นไปตามความเป็นจริง ซึ่งไม่ต้องพิสูจน์

เพราะชีวิตก็คือ ชีวิต...เป็นวงจรของมนุษย์มากกว่า...

เมื่อเห็น "ธรรมะ" ก็นำมาใช้และปฏิบัติกับตนเอง...เรียนรู้ด้วยตนเอง

เพราะฉันชอบเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า...มีผิดบ้าง ถูกบ้าง...ก็ได้แค่เรียนรู้

แยกแยะออกว่า สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี...สิ่งใดควรเลือกหรือไม่ควรเลือก...

มีความเข้าใจเพื่อนร่วมโลกด้วยกัน...รู้ เข้าใจ เห็นสัจธรรมความจริงของมนุษย์

ให้อภัย ปล่อยวาง ไม่อิจฉา ริษยา ผู้ที่เขามีดีกว่า...เรียนรู้จากเขาแล้วนำมา

ประยุกต์ใช้กับตนเองให้ได้...เรียนรู้ในหลัก "ธรรม" จนเข้าใจ...

สุดท้าย...สิ่งที่ได้ นั่นคือ "ความสุขภายในใจ"...ความนิ่งของจิตใจ

สามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข...

นี่คือ...การค้นพบ "หลักธรรมะ" ด้วยตัวของฉันเอง...สำหรับสิ่งที่ได้

เรียกว่า "เหนือคำบรรยาย" เพราะสิ่งนั้นคือ "ความสุขทางใจ"...

ความนิ่งของจิตของฉันเอง...มีสมาธิเป็นพลังในตัวเอง...

สุดท้ายก็เกิดเป็นปัญญาในการใช้ชีวิตและการแก้ไขปัญหาในการทำงาน

มีคนถามฉันว่า...น้องบุษนั่งสมาธิอย่างไร...ฉันเพียงแต่ตอบว่า

สำหรับฉันชอบนั่งนิ่ง ๆ ไม่เล่นจิตให้ขึ้น ๆ ลง เข้า ๆ ออก ๆ...

แต่ฉันชอบนั่งนิ่ง ๆ เฉย ๆ แค่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร ปล่อยใจให้ว่าง

ระลึกรู้ตัวเองอยู่เสมอว่ากำลังทำสิ่งใด ฉันเรียกจิตของฉันแป้ปเดียวเอง

แค่ให้รู้ว่ากำลังจะปฏิบัติเท่านี้ สมาธิก็นิ่ง ความสุขในใจก็มาสู่ตัวเราเองแล้ว

แม้แต่นอน ก็นิ่งได้...สามารถทำได้แป้ปเดียวเอง ให้รู้ว่าจะหลับ จิต ก็หลับ ตาก็หลับแล้ว

เป็นคนหลับง่ายมาก ๆ...ฉันฝึกจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่น ให้รู้ตัวอยู่ว่า

กำลังจะทำอะไร? เท่านั้นเอง...ทุกขณะจิตต้องมีสติ มีสมาธิ สุดท้ายปัญญา

ก็จะเกิดกับตัวของเราเอง...ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่า..."ตนเองจะทำได้"

ทุกสิ่งอย่าง ขึ้นอยู่ที่ใจของเราเอง...ฝึกให้ได้นะคะ...เพียงแค่คิด แล้วลงมือปฏิบัติ

ฝึกไปเรื่อย ๆ สุดท้าย จิตจะนิ่งไปเองค่ะ...และจะทำให้สุขภาพกายและใจ

ของเราดีตามไปด้วยค่ะ...ควรฝึกให้สม่ำเสมอนะคะ

อีกทางที่ช่วยให้จิตนิ่ง...นั่นคือ การฟังบทสวดมนต์ค่ะ จะช่วยให้จิตสงบเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

ฟังบ่อย ๆ เป็นร้อย ๆ เที่ยวก็ฟังมาแล้วนะคะ เพราะใจรัก ชอบที่ทำแล้วมีความสุข

ลองดูนะคะ...ตอนนี้กำลังสอน "ฟ้าคราม" คิดว่า...คงจะเหมือน "ย่าบุษ" อีกคนแล้วค่ะ

เพราะเด็ก ๆ สอนง่ายมาก...โดยเฉพาะ "ฟ้าคราม" ชอบฟังบทสวดของเจ้าแม่กวนอิมมากค่ะ

อาจมีบางคนสงสัยว่า...ทำไปแล้วได้อะไร?...ทำไปก็ได้ "ความสุข" ไงค่ะ ความสุขภายในใจ

เมื่อความสุขเกิดภายในใจ จะส่งผลมาที่ร่างกายของเรา ต่อโรคภัย ไข้เจ็บต่าง ๆ

เพราะใจเข้มแข็ง ร่างกายเข้มแข็ง โรงภัยก็ไม่เข้ามาสู่ร่างกายเราหรอกค่ะ...

เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข...เท่าที่เรามี...จะไม่ไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น มีความเข้าใจมนุษย์

ด้วยกัน...ยินดีกับผู้อื่นที่ดีกว่า...เราจะมีความสุขในชีวิตประจำวันของเราเอง

ไม่ทำให้เกิดปัญหาในสังคม

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๘ กันยายน ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

มีข้าวโพดคั่วหม้อดิน(ฝีมือผู้กำลังเรียนทำ ดร.)มาฝาก"ฟ้าครามค่ะ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณยายธี "ฟ้าคราม" ชอบทานค่ะ แบบนี้ ป้อปคอน อิอิ...

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยค่ะ