R2R Fa Advance "อุบลมุกศรีโสธรเจริญ" ; ปรากฏการณ์

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เชื่อมั่นว่าในปีนี้และปีต่อๆ ไป...R2R จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมพลังแห่งวิถีการทำงานได้ดีทีเดียว เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่า นี่คือ ...เครื่องมือทางปัญญา ที่ไม่เพียงสร้างผลงานเท่านั้นหากแต่สร้างคนไปพร้อมๆ กันด้วยในมิติที่ลึกซึ้ง

เปิดทศวรรษที่ ๒ ของการเดินทาง R2R ในการรวมตัวกันของ "คุณอำนวย R2R อุบลมุกศรีโสธรเจริญ" (เขต ๑๐) โดยมีพี่ใหญ่ "อุบลราชธานี" นำโดยทีม R2R รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.หมอวิสิษฐ์ อ.หมอปาน พี่นก และอีกหลายๆ ท่านที่ร่วททุกข์สุขบนเส้นทาง R2R รับเป็นแม่งาน และทีม สสจ.ศรีษะเกสนำโดย ดร.อนันต์เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องงบประมาณ และอีกจังหวัดต่างๆ ในเครือข่ายมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

วันแรกเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากๆ...

ที่ท่านอาจารย์ นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ให้เกียรติมาให้องค์ความรู้แก่ทางเครือข่าย ...

เราเริ่มต้นด้วยกิจกรรม ...อ.ทพ.สุรพล ตั้งสกุล หรืออาจารย์ปานกล่าวทักทายกับเครือข่ายอย่างอารมณ์ดี

และต่อด้วยกิจกรรม...

BAR = Before Action Review "ฉันคือใคร..." ด้วยการเจริญสติผ่านลมหายใจเข้าที่สบายและหายใจออกที่สบาย... จากนั้นทำความรู้จักตนเอง และแลกเปลี่ยนให้ทางกลุ่มได้รู้จักกัน รวมถึงการบอกเล่าถึงความคาดหวังในการเข้าเรียนรู้ในครั้งนี้

บรรยากาศที่ดีด้วยสติ ...นำมาซึ่งการเปิดรับไปสู่การเรียนรู้

กิจกรรมกลุ่ม Before Action Review (BAR) “ฉันคือใคร มาทำอะไรที่นี่”

และ “ฝันดีฝันร้าย” วิทยากร : ดร.นิภาพร ลครวงศ์ รพ.ยโสธร

วิทยากรประจำกลุ่ม 10 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 อ.รัชนี วีระสุขสวัสดิ์ กลุ่มที่ 6 สสจ. อุบลฯ

กลุ่มที่ 2 อ.ธันยาพร วิกซ์ กลุ่มที่ 7 สสจ.อำนาจฯ

กลุ่มที่ 3 อ.วีระนุช มยุเรศ กลุ่มที่ 8 สสจ.ศรีสะเกษ

กลุ่มที่ 4 อ.อรชร มาลาหอม กลุ่มที่ 9 สสจ.ยโสธร

กลุ่มที่ 5 อ.สุวารี เจริญมุขยนันท กลุ่มที่ 10 สสจ.มุกดาหาร

ชื่นใจในแต่ละจังหวัดต่างๆ มีตัวแทนเข้ามาร่วมและพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน

จากนั้น ...ท่านอาจารย์ นพ.อัครินทร์ "คุณอำนวยฟันเฟือง ขับเคลื่อน R2R" เป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงที่เต็มอิ่ม ทุกคนนั่งฟังอย่างมีพลัง ข้าพเจ้าได้รับฟังเสียงสะท้อนชื่นชมว่า "อาจารย์นำเรื่องที่ยากมาเล่าให้ฟังง่ายและเข้าใจได้เลย"

บรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R: เคล็ดที่สำคัญ”

วิทยากร : อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ และคณะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เที่ยงสี่สิบห้า ...เกือบจะบ่ายโมง ทุกท่านยังคงนั่งฟังแบบไม่กระวนกระวาย นับว่าเป็นอาหารทางปัญญาที่เราได้เสพอย่างเต็มที่

พอช่วงบ่าง...

เป็นพิธีเปิดอย่างเรียบง่าย ท่าน นพ.สุรพร ลอยหา เขต ๑๐ ทำหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดงานและชื่นชมให้กำลังใจแก่ทีม

จากนั้นก็ต่อด้วย

อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์

  • เทคนิคการสร้างทีมและการหาทีมหรือบุคคลช่วยเหลือ (Team Building+Seek for Assistance)
  • การสื่อสารถึงนักวิจัยและผู้บริหาร (Upper + Frontline Level)
  • เทคนิคการสร้างเสริมตนเองและนักวิจัย R2R (Empowering Technique)

วิทยากร : อ.นพ.วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน , อ.ทพ.สุรพล ตั้งสกุล

ผู้ดำเนินการอภิปราย : อ.รัชนี วีระสุขสวัสดิ์

เวลาดำเนินไปเรื่อย...แต่ดูเหมือนว่าท่าทีของผู้เข้าร่วมอบรมไม่มีจะเหนื่อยหรือหลับ

ยังคงจดจ่อกับกิจกรรมการเรียนรู้...

และวันนี้เราจบลงด้วย...

Success Story Telling การตั้งคำถามวิจัย และการ Review Literature

ที่มาภาพ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908019545912678&type=1&l=5cec1c1db6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)