เรื่องเล่าจากภาพ : โหระพา นอกบ่อ

สิ่งที่เหมือนกัน คนและโหระพา เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ไม่ได้มีแต่ ข้าวนอกนาเดี๋ยวนี้ ที่บ้านผม มี...

โหระพา นอกบ่อ


โหระพา สอนอะไร?


เมื่อเรา อยู่ผิดที่ ผิดทาง หรือทำผิดพลาด

ควร ก้าวออกมาดู พิจารณา หาทางแก้ไข แล้ว แก้ตัวใหม่ ทำให้ดีกว่าเก่า

แต่...

โหระพา หนีไปไหนไม่ได้

โหระพา อดทน


ชีวิต ยืนอยู่ได้ เราต้องพึ่งตนเอง

ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน

โหระพา ทำให้ดู เป็นตัวอย่าง


คนดี ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟ ไม่ไหม้

โหระพา ตกบ่อ ก็เกิดได้


อดได้ ทนได้ รอได้ ดีได้
โหระพา กินได้ ช้ำได้ เน่าได้


สิ่งที่เหมือนกัน คนและโหระพา เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ชีวิต ไม่เที่ยงหนอ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (3)

ผิดที่ผิดทาง แต่ก็ยังงดงามได้นะคะ

เขียนเมื่อ 

อ่านบันทึกนี้ คิดเทียบเคียงกับเรื่องหนึ่ง

ทุกเช้าดิฉันออกไปนั่งถอนวัชพืชที่ขึ้นแทรกบนสนามหญ้า

ถอนไปก็คิดไป เออ...เรารังเกียจเพราะเขาไม่สวย? เขามาขึ้นผิดที่ผิดทาง? เขาจึงไร้ประโยชน์?

ถ้าวัชพืชนั้นกินได้ เราจะเก็บมันไว้ไหมหนอ?

น้องใบบัว
IP: xxx.158.166.129
เขียนเมื่อ 

นอกบ่อ ถูกที่ ถูกทาง ก็ยังแกร่ง และสง่างามค่ะ